O konferencji

O konferencji

Forum OSEregio to cykl spotkań, które odbędą się w wielu regionach Polski.

Spotkania te będą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych szkół, kuratoriów czy bibliotek. Powstanie dzięki nim płaszczyzna do nawiązywania współpracy – inspirujące środowisko, w którym każdy będzie mógł poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

Uczestnicy – przedstawiciele środowiska edukacyjnego – będą mieli szansę wygrać mobilne pracownie multimedialne dla swoich szkół.

Forum OSEregio poprowadzi Tomasz Wolny - prezenter telewizyjny, prowadzący min. Panoramę oraz Pytanie na Śniadanie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkania, które już się odbyły

Ostrołęka

20.09.2019

Sprawdź relację

Police

24.09.2019

Sprawdź relację

Biała Podlaska

27.09.2019

Sprawdź relację

Białystok

07.10.2019

Sprawdź relację

Częstochowa

15.11.2019

Sprawdź relację

Łódź

29.11.2019

Sprawdź relację

Agenda

Kliknij na przycisk aby wyświetlić agendę dla wybranego miasta.

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów – edycja Biała Podlaska,
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji – wszystkie edycje,
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej – edycja Białystok,
dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK,
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych

Paneliści:
Bartłomiej Klinger, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat? - czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat? - czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

Zarejestruj się

Wkrótce kolejne spotkania OSEregio. Więcej informacji niebawem - sprawdzaj naszą stronę regularnie.

O NASK

O NASK

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu.

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług.

Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie.pl. Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego.

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) - publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Jacek Szczotka

Jacek Szczotka

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę rozpoczął jako nauczyciel techniki, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej w Kiczorze (gmina Rajcza), pełnił również obowiązki dyrektora tej szkoły. Edukator programu „NOWA SZKOŁA”, prowadził warsztaty dla rad pedagogicznych, szkolenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, a także zajęcia na studiach podyplomowych oraz kursach z zakresu zarządzania oświatą. Był działaczem międzyzakładowej oraz regionalnej organizacji związkowej, za pracę związkową i szczególne zasługi dla oświaty został odznaczony Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Od 25 lat jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od listopada 1999 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturze w Bielsku-Białej jako wizytator, w grudniu 2003 roku został awansowany na stanowisko starszego wizytatora. Z dniem 1 września 2007 roku został powołany na stanowisko dyrektora tej Delegatury, które zajmował do 20 września 2008 roku. Zainteresowania: podróże, wędrówki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa książka oraz muzyka.

Zamknij

Barbara Krywoszejew

Barbara Krywoszejew

Projekt CMI

Z wykształcenia socjolożka i menadżerka NGO, trenerka i ekspertka edukacji
medialnej. Od kilkunastu lat zaangażowana w szerzenie kompetencji medialnych
i cyfrowych oraz w działania na rzecz praw człowieka oraz budowania
społeczeństwa wielokulturowego. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu
projektów edukacyjnych. Współpracowała lub współpracuje z szeregiem
organizacji pozarządowych: Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis”,
Fundacją Nowoczesna Polska, Fundacją Szkoła z Klasą, Stowarzyszeniem Cyfrowy
Dialog, Fundacją Forum Dialogu.

Zamknij

Maciej Dudkiewicz

Maciej Dudkiewicz

NASK

Absolwent Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Top Public Excecutive IESE Business School Uniwersytetu Navarry. Od stycznia 2019 związany z NASK – PIB. W projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej odpowiada za współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkołami.

Zamknij

Piotr Patora

Piotr Patora

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na Wydziale Matematyki i Techniki, Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu oraz Uniwersytet Warszawski – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od 1989 r. nauczyciel przedmiotów informatycznych w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Trener VCC (Vacational Competence Certificate). Organizator I współorganizator konferencji dla nauczycieli szkół województwa łódzkiego w obszarze wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. Obecnie starszy wizytator - Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Zamknij

Mariusz Madejczyk

Mariusz Madejczyk

NASK

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W latach 2008-2010 pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych oraz pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji trzeciej kadencji oraz członek Rady ds. Cyfryzacji w latach 2014-2016.

Zamknij

Eugeniusz Pelak

Eugeniusz Pelak

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Nauczyciel, dyrektor szkoły, wicekurator oświaty. Radny powiatowy pięciu kadencji.

Zamknij

Tomasz Kulasa

Tomasz Kulasa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji MEN, jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet. W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji, działalnością innowacyjną i eksperymentalną oraz uczniem zdolnym.

Zamknij

Grzegorz Telec

Grzegorz Telec

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Z wykształcenia jest informatykiem (całe życie nauczycielem), a prywatnie miłośnikiem wszelkich łamigłówek umysłowych. Przez ostatnie 10 lat uczył matematyki i informatyki w szkole podstawowej. Od sierpnia 2018r. pełni funkcję Wojewódzkiego Koordynatora ds. Innowacji w Edukacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zamknij

Marek Krzysztof Brzozowski

Marek Krzysztof Brzozowski

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Historia na Uniwersytecie w Białymstoku. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum. Od grudnia 2016 r. wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.

Zamknij

Emilia Gwizd

Emilia Gwizd

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Z wykształcenia filozof, z zamiłowania pasjonat nowych technologii i międzynarodowej współpracy szkół. Na co dzień pracownik Kuratorium Oświaty w Szczecinie, gdzie zajmuje się m.in. bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, również podczas wypoczynku, koordynator ds. innowacji w edukacji, koordynator programu eTwinning oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+. Współorganizatorka wielu eventów o charakterze edukacyjnym, poza pracą zajmuje się scrapbookingiem, amatorsko pisarstwem.

Zamknij

Łukasz Kardas

Łukasz Kardas

NASK

Ekspert w dziedzinach: media, komunikacja, telemetria i nowe technologie. Wieloletni pracownik Telewizji Polskiej. Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP- INFO i Telewizji Polonia. Laureat m.in. statuetki „Media w służbie Polonii” i honorowego medalu Europejskiego BCC. Promotor wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej – Polskiego Portalu Edukacyjnego „Interkl@sa”. Członek Rady Programowej - PAP. Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Departamentu Informatyzacji PGW Wody Polskie. Wdrożył Informatyczny System Osłony Kraju – ISOK. Obecnie Dyrektor ds. OSE w NASK PIB.

Zamknij

Katarzyna Koszalska

Katarzyna Koszalska

Ministerstwo Cyfryzacji

Kierownik Projektu mLegitymacja Szkolna w Ministerstwie Cyfryzacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem programów i projektów informatycznych / wdrażaniem systemów informatycznych, doradztwem biznesowym. W ostatnich latach specjalizowała się w realizacji programów i projektów w sektorach administracji publicznej oraz utilities. Dświadczenie zawodowe zdobywała również w dużej firmie IT jako Dyrektor Handlowy.

Zamknij

Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz

Projekt Lekcja Enter

Trener, coach, mediator, wykładowca akademick. W 2001 roku ukończył studia nauczycielskie, a w 2005 obronił doktorat z obszaru nauk humanistycznych. Jest także absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, studium mediacji oraz studium systemowej terapii rodzin.
Zaangażowany w projekty dotyczące dydaktyki cyfrowej (m.in. członkiem Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej @Kometa). Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów: edukacyjnego wykorzystania nowych technologii, dydaktyki, kompetencji społecznych, gamifikacji, inspirowania rozwoju, zarządzania zmianą. Pracuje jako nauczyciel w innowacyjnym liceum Alpha High School. Współpracuje z kilkoma innymi szkołami alternatywnymi.
Kluczowym obszarem działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela.
Autor licznych artykułów.

Zamknij

Wioletta Matusiak

Wioletta Matusiak

Projekt Lekcja Enter

Edukatorka, trenerka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz etyki.
Współpracuje z firmami szkoleniowymi (ORKE, Oświata i Biznes), organizacjami pozarządowymi (FRSE, FRSI) czy ośrodkami doskonalenia nauczycieli (METIS) w zakresie wprowadzania innowacyjnych metod i rozwiązań w edukacji. Jest facylitatorką metody CSI:Lab w programie Projektanci Innowacji PFR.
Tworzy/współtworzy autorskie rozwiązania, modele, narzędzia, gry, którymi chętnie się dzielę. Bada środowisko edukacyjne pod kątem mądrego wykorzystania technologii w edukacji, nowatorskich, alternatywnych metod pracy z uczniem, oceniania kształtującego oraz filozofowania z dziećmi.
Absolwentka UŚ na kierunku pedagogika; specjalność: edukacja filozoficzno - społeczna, absolwentka Szkoły Trenerów "Meritum", Liderka PAFW.
Angażuje się w wolontariat w projektach takich jak: CoderDojo, Mobilni Doradcy, Szlachetna Paczka, Latarnicy Polski Cyfrowej ponieważ wierzy, że działania społeczne mają moc zmieniania świata.

Zamknij

Tomasz Wolny

Tomasz Wolny

Moderator

Prezenter telewizyjny, od 2010 jest związany z Telewizją Polską. W latach 2010–2014 prowadził Telekurier w poznańskim oddziale TVP, był również gospodarzem programu Teleskop. Od 2014 jest jednym z prezenterów Panoramy, a od 2015 współprowadzi wtorkowe i weekendowe wydania programu śniadaniowego TVP2, Pytanie na śniadanie. W 2016 prowadził program Kochanie, ratujmy swoje dzieci (TVP2).
Jest laureatem Telekamery w 2019 w kategorii "Prezenter informacji".

Zamknij

Andrzej Rylski

Andrzej Rylski

NASK

Od 2016 r. pracuje w NASK jako ekspert Akademii NASK w Dziale Edukacji Cyfrowej. W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet współorganizuje szkolenia i konferencje poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 2017 roku koordynuje działający przy NASK młodzieżowy panel doradczy Kongres Młodych Internautów (KOMIN). Jest absolwentem pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim, posiada dyplom wychowawcy kolonii oraz doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu rekreacyjno-szkoleniowych wyjazdów dla młodzieży. Specjalizuje się w zagadnieniach prywatności w sieci oraz wspomagania organizacji pracy. Posiada certyfikat SCRUM master.

Zamknij

Rafał Lew-Starowicz

Rafał Lew-Starowicz

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Advanced Management Program w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz IESE Business School Uniwersytetu Navarry.
Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Poprzednio w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. Członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, Przedstawiciel Polski w Komitecie Polityki Edukacyjnej OECD, Radzie Projektu OECD Edukacja 2030 oraz od 2008 roku Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkoła z klasą 2.0”.
Ekspert oceniający projekty Programu Rozwoju Mazowsza 2014-2020, Programu MNiSW "Granty na granty", projekty w Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility (CEF) w obszarze telekomunikacji, członek PEGI Council 2006-2013. Członek Zespołu ds. Innowacji przy Radzie ds. Innowacyjności powołanej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN oraz 2020 Driving K-12 Innovation Advisory Board CoSN (Consortium for School Networking z siedzibą w Waszyngtonie)
W latach 2011-2012 w radiu Bajka autor i prowadzący audycję pedagogiczną „Duże Dziecko”.
Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym.

Zamknij

Marta Witkowska

Marta Witkowska

NASK

Psycholog i terapeutka analityczna, specjalista w Dziale Edukacji Cyfrowej NASK. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji i funkcjonowania nastolatków w sieci.

Zamknij

Marek Sowala

Marek Sowala

NASK

Od ponad 20 lat pracuje w branży IT. W kręgu jego głównych zawodowych zainteresowań jest bezpieczeństwo systemów informatycznych. Od roku 2016 zaangażowany w prace związane z realizacją projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który zakłada powstanie dedykowanej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla szkół na terenie całej Polski. Głównym celem jego działań jest realizacja hasła Bezpieczny Internet OSE.

Zamknij

Anna Pudłowska

Anna Pudłowska

NASK

Anna Pudłowska pracuje w Zespole Współpracy z Instytucjami i Partnerami w Ekosystemie OSE. Ukończyła Etnolingwistykę na UAM oraz Historię Sztuki w Sotheby’s Institute of Art, specjalista Sztuki Wschodniej Manchester University. Pracowała jako specjalista w Sotheby’s oraz ekspert Looted Art w Londynie. Była korespondentem z Amsterdamu i Londynu. Doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych zdobyła we współpracy z włoską spółką Vega3. Fascynuje się mediami społecznościowymi, ukończyła wiele szkoleń min. Social Media Marketing na LCC.

Zamknij

Julia Piechna

Julia Piechna

NASK

Od 2007 r. pracuje w NASK, gdzie jest ekspertem Akademii NASK w Dziale Edukacji Cyfrowej. W swojej pracy zdobyła doświadczenie w organizacji szeregu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, tworzeniu programów edukacyjnych oraz prowadzeniu kampanii medialnych. Od 2014 r. współorganizuje konferencję SECURE, poświęconą cyberbezpieczeństwu, a od 2007 r. jest w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”. W latach 2014-2015 pełniła funkcję koordynatora Polskiego Centrum Programu Safer Internet, zaś w 2014 r. koordynowała unijny projekt BIK NET. Jest absolwentką psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych CSR Strategia Odpowiedzialnego Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego.

Zamknij

Bartłomiej Klinger

Bartłomiej Klinger

Zastępca Dyrektora NASK

Powołany przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. Doświadczony menadżer IT oraz ekspert w zakresie inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od ponad 15 lat współtworzy rozwiązania IT dla sektora rządowego i dla biznesu, gdzie zrealizował wiele projektów informatycznych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Zarządzał zespołami i działami zajmującymi się wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, w tym regionalnym centrum wdrożeniowym globalnej korporacji. Najpierw jako dyrektor, a później członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. odpowiadał za obszar rozwiązań cyfrowych i projektów informatycznych realizowanych przez PWPW S.A. Od listopada 2018 r. związany z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie w roli eksperta oraz na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Zarządzania Danymi zajmował się koordynowaniem projektów realizowanych w grupie MC, w zakresie nowych technologii: sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz technologii blockchain.

Zamknij

dr hab. inż. Jacek Leśkow

dr hab. inż. Jacek Leśkow

Dyrektor NASK

Prof. Jacek Leśkow został powołany przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko Dyrektora NASK w dniu 15 lutego 2019 r. Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. Politechniki Krakowskiej wcześniej piastował w NASK stanowisko zastępcy Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej.
Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako Dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki, był również Prorektorem ds. Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów, a w swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek. Ponadto Pan Prof. Jacek Leśkow przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przez Ambasadorze USA w Warszawie.

Zamknij

Anna Jankiewicz

Anna Jankiewicz

NASK

Absolwentka studiów licencjackich Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studentka socjologii mediów i biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. W Akademii NASK od października 2016 r., gdzie współtworzy projekty edukacyjne i kampanie społeczne.

Zamknij

Iwona Brzózka - Złotnicka

Iwona Brzózka - Złotnicka

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Współzałożycielka i przedstawicielka Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog (wcześniej funkcjonującego pod nazwą Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania), które w 2017-2019 r. zrealizowało wraz z Fundacją Orange 9 projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.2 (edukacja cyfrowa ze szczególnym uwzględnieniem nauki programowania skierowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). Aktualnie Stowarzyszenie realizuje prestiżowy program Centrum Mistrzostwa Informatycznego (POPC Dz.3.2), którego liderem jest Politechnika Łódzka.
Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Od 2017 r. członkini Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej (Fundacja Nowoczesna Polska). Mastertrenerka w programie Cybernauci (2015-2018) realizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Od 2014 r. zaangażowana w organizację Tygodnia Kodowania w Polsce. Współpracowała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie wsparcia eksperckiego dla 3. osi POPC (2017-2018). Współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji przy różnych projektach dotyczących kompetencji cyfrowych. Jest członkinią Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. W 2017 i 2018 r. znalazła się ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych liście 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce.

Zamknij

Anna Borkowska

Anna Borkowska

NASK

Psycholog, socjoterapeutka, pracuje w Dziale Edukacji Cyfrowej NASK. Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży, m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaburzeń wieku adolescencji. Uczestniczka międzynarodowych projektów z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Trener programów profilaktycznych i autorka licznych programów szkoleniowych dla specjalistów.

Zamknij

Tomasz Łukawski

Tomasz Łukawski

NASK

Dyrektor ds. Ekosystemu OSE w NASK; członek Rady Do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji; lider strumienia E-Edukacja w zespole „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Komitecie Rady Ministrów Do Spraw Cyfryzacji. W latach 2016-2018 powołany do Zespołu Lidera Cyfryzacji. Współpracuje w grupie roboczej MC ds. planu rozwoju kompetencji cyfrowych oraz zespole ds. strategii rozwoju AI w Polsce, w Radzie Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora szkoły - wiodącej placówki pod kątem wdrożeń technologii informacyjno–komunikacyjnych w nauczaniu i zarządzaniu.

Zamknij

dr Agnieszka Wrońska

dr Agnieszka Wrońska

NASK

Dr Agnieszka Wrońska, NASK zastępca dyrektora ds. Ekosystemu OSE w NASK PIB, w OSE zajmuje się współpracą z instytucjami i partnerami, twórca i wieloletni kierownik Akademii NASK. Doktor nauk humanistycznych, licencjonowany trener i superwizor, członek-założyciel PSPiA KLANZA. Ekspert w dziedzinie bezpiecznego korzystania z internetu. Inicjator i koordynator wielu projektów edukacyjnych, animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Autorka licznych publikacji i podręczników szkolnych.

Zamknij

Agenda Białystok

Goście honorowi

Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Zdjęcie Ministra Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej,
Mariusz Madejczyk, Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Marek Krzysztof Brzozowski, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodziezy online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe
Ikona pobierania Pobierz agendę

Zamknij

Agenda Biała Podlaska

Goście honorowi

Zdjęcie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP
Grzegorz Bierecki
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP
Zdjęcie Wicemarszałka Województwa Lubelskiego
Dariusz Stefaniuk
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Grzegorz Bierecki, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP
Dariusz Stefaniuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Marek Sowala, Ekspert ds. Bezpieczeństwa, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Eugeniusz Pelak, Wicekurator Oświaty w Lublinie

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodziezy online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe
Ikona pobierania Pobierz agendę

Zamknij

Agenda Ostrołęka

Gość honorowy

Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Grzegorz Telec, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe
Ikona pobierania Pobierz agendę

Zamknij

Agenda Police

Goście honorowi

Zdjęcie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Władysław Diakun, Burmistrz Miasta Police
dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK
Moderacja: dr Agnieszka Wrońska
Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji MEN
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Emilia Gwizd, Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe
Ikona pobierania Pobierz agendę

Zamknij

Agenda Częstochowa

Goście honorowi

Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Moderacja: Tomasz Wolny

Paneliści:
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Maciej Dudkiewicz, Kierownik Zespołu Współpracy z JST i Szkołami, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Jacek Szczotka, Wicekurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Katowicach

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum.
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe
Ikona pobierania Pobierz agendę

Zamknij

Agenda Łódź

Goście honorowi

Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Zdjęcie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Moderacja: Tomasz Wolny

Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Piotr Patora, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum.
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Aspekty techniczne usług bezpieczeństwa OSE, czyli jak to działa.
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Aspekty techniczne usług bezpieczeństwa OSE, czyli jak to działa.
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe
Ikona pobierania Pobierz agendę

Zamknij

Konferencja Łódź

Zdjęcia

Zdjęcie Konferencja Łódź
Zdjęcie Konferencja Łódź
Zdjęcie Konferencja Łódź
Zdjęcie Konferencja Łódź
Zdjęcie Konferencja Łódź
Zdjęcie Konferencja Łódź

Zobacz więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Relacja


Łódź też jest w OSE!

Szósta odsłona Forum OSEregio, która 29 listopada odbyła się w Łodzi, po raz kolejny udowodniła, że nauczyciele są gotowi na zmianę i chcą – w OSE i razem z OSE – ją współtworzyć.

OSE – wielka idea, cywilizacyjna zmiana

Łódzcy nauczyciele i przedstawiciele środowisk szkolnych dobrze znają Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Choć są liderami w przyłączaniu szkół do OSE, podczas Forum OSEregio mogli jeszcze bliżej przyjrzeć się założeniom programu i szansom, jakie za sobą niesie. Szybki, bezpłatny i bezpieczny internet otwiera bowiem przed uczniami nowe możliwości, a twórcze wykorzystanie nowych technologii przenosi zajęcia szkolne na wyższy niż kiedykolwiek poziom.

– OSE to nie tylko techniczne podłączenie szkoły do sieci. Wraz z internetem do szkół zostaną dostarczone pakiet narzędzi oraz ochrona, nie tylko przed szkodliwym oprogramowaniem, ale także przed dostępem do nielegalnych i szkodliwych treści. OSE to otwarty i łatwy dostęp do cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych. Nowoczesne rozwiązania tworzone są po to, by wesprzeć codzienną pracę nauczycieli, ponieważ nawet najnowocześniejsze rozwiązanie w edukacji nie będzie skuteczne bez ich udziału. Dlatego zależy nam, by nauczyciele myśleli o OSE jako szansie dla siebie i uczniów – odczytała z listu Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego Agnieszka Wrońska.

Bezpieczeństwo, nowoczesne technologie i… człowiek

Uczestnicy Forum przysłuchiwali się debacie panelowej z ekspertami OSE i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyskutowano w niej m.in. o tym, jakie konsekwencje dla edukacji niesie nowa, cyfrowa rzeczywistość. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci, programowania i nowych technologii w edukacji.

Podczas OSEregio wyraźnie zaznaczono powstanie Ekosystemu OSE, czyli środowiska zarządzania wiedzą i talentami oraz przestrzeni do kreatywnego rozwoju, z dostępnymi dla wszystkich zasobami, które tworzą unikalną bazę wiedzy. Eksperci przybliżyli również programy realizowane w ramach OSE: OSEinspiracje i OSEhero, a także odpowiadali na pytania o mLegitymacje, przyłączenia szkół do sieci i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online.

Tak jak OSE to nie tylko internet, tak nowoczesna szkoła to nie tylko zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii. Podczas sesji plenarnej i warsztatowej wielokrotnie podkreślano, jak ważny w procesie edukacyjnym jest człowiek: uczeń, który w bezpieczny i innowacyjny sposób zdobywa wiedzę, i nauczyciel, który jest mądrym przewodnikiem w nie tylko wirtualnej rzeczywistości.

– To niezwykle ważne, by program dotarł do każdej szkoły w całej Polsce, by każdy uczeń miał takie same szanse edukacyjne i start w życiu. Dostęp do najnowocześniejszych technologii edukacyjnych to nasz cel. Najważniejszy jednak w tym wszystkim jest człowiek, nauczyciel, który pokaże uczniom jak odpowiednio i mądrze korzystać z tych technologii. Musimy nauczyć się korzystać z nowoczesnych technologii tak, by było to z korzyścią dla uczniów na każdym etapie rozwoju, a potem na każdym etapie życia. Będziemy robić wszystko, by każde dziecko, bez względu na to, do której szkoły chodzi, miało dostęp do takiej samej edukacji – zaznaczył Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty.

Podczas spotkania tradycyjnie wręczono nagrody zwycięzcom konkursu #OSEwyzwanie. Symboliczne bony na mobilne pracownie multimedialne odebrało 69 dyrektorów szkół z województwa łódzkiego, wszystkim serdecznie gratulujemy!

Pełna lista nagrodzonych w konkursie OSEwyzwanie

OSEregio 2020

Forum OSEregio w Łodzi zakończyliśmy tegoroczny cykl spotkań, które odbyły się do tej pory w Ostrołęce (20 września), Policach (22 września), Białej Podlaskiej (27 września), Białymstoku (7 października) i Częstochowie (15 listopada). Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom – za wiele inspirujących rozmów, możliwość wymiany pomysłów oraz za otwartość, która motywuje nas do kolejnych działań.

– W przyszłym roku odbędzie się 16 konferencji OSEregio, ponieważ OSE chce być w każdym zakątku Polski. Chcemy, żeby każda polska szkoła miała dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego internetu, żeby nauczyciele i uczniowie z każdej polskiej szkoły, poprzez dostęp do nowoczesnej wiedzy, mieli takie same szanse – podsumował dyrektor ds. Ekosystemu OSE Tomasz Łukawski.

Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznych spotkaniach. Szczegółowe informacje, harmonogram i agendy będziemy zamieszczać na naszej stronie ose.gov.pl oraz na Facebooku OSEhero.

Fotorelacja ze spotkania w Łodzi na Facebooku OSEhero

Wideorelacja ze spotkania w Łodzi – Rzeczpospolita TV


Zamknij

Konferencja Częstochowa

Zdjęcia

Zdjęcie Konferencja Częstochowa
Zdjęcie Konferencja Częstochowa
Zdjęcie Konferencja Częstochowa
Zdjęcie Konferencja Częstochowa
Zdjęcie Konferencja Częstochowa
Zdjęcie Konferencja Częstochowa

Zobacz więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Relacja


Fora OSEregio, podczas których spotykamy się z nauczycielami, dyrektorami szkół, bibliotekarzami i przedstawicielami lokalnych samorządów, na stałe wpisały się w kalendarz OSE. Mamy za sobą już pięć konferencji – ostatnia odbyła się 15 listopada w Częstochowie.

Cieszymy się, że Fora OSEregio niezmiennie przyciągają wielu uczestników. Jest to dla nas wyraźny sygnał, że projekt OSE jest ważny i potrzebny, a szkoły są gotowe razem z nami tworzyć cyfrową rewolucję.

– OSE chcemy tworzyć nie tylko jako światłowód w szkole, to jest jedynie pierwszy krok, który wykonamy. Zależy nam na tym, żeby nauczyciele potrafili wyciągnąć nasze dzieci z obszaru płytkiej rozrywki, żeby one zobaczyły, że za tą technologią jest mnóstwo rzeczy, których się mogą nauczyć, są talenty, które mogą rozwinąć, są umiejętności, które mogą potem wykorzystać w pracy czy w codziennym życiu – mówił obecny podczas spotkania Bartłomiej Klinger, zastępca Dyrektora NASK.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać debaty, w której wzięli udział m.in. eksperci NASK. Dyskutowali oni o wyzwaniach dla edukacji w świecie cyfrowym, w tym szczególnie o bezpieczeństwie uczniów. Odbyły się także warsztaty dotyczące nowych trendów i wyzwań w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, myślenia programistycznego czy nowych technologii w edukacji. Eksperci NASK przez cały dzień odpowiadali także na pytania uczestników o przyłączenia do OSE, bezpieczeństwo w sieci oraz programy OSEhero i mLegitymacje.

Częstochowskie spotkanie było okazją do wręczenia kolejnych nagród w konkursie #OSEwyzwanie. Bony na mobilne pracownie multimedialne odebrało 69 śląskich dyrektorów szkół. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełna lista nagrodzonych w konkursie OSEwyzwanie

Przed nami już ostatnie Forum OSEregio w tym roku, na które zapraszamy 29 listopada do Łodzi.

Fotorelacja ze spotkania w Częstochowie na Facebooku OSEhero


Zamknij

Konferencja Biała Podlaska

Zdjęcia

Zdjęcie Konferencja Biała Podlaska
Zdjęcie Konferencja Biała Podlaska
Zdjęcie Konferencja Biała Podlaska
Zdjęcie Konferencja Biała Podlaska
Zdjęcie Konferencja Biała Podlaska
Zdjęcie Konferencja Biała Podlaska

Zobacz więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Relacja


Już po raz trzeci spotkaliśmy się z przedstawicielami środowisk szkolnych i samorządów lokalnych podczas Forum OSEregio, które 27 września odbyło się w Białej Podlaskiej.

Czym jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna? Jakie korzyści dla szkół, nauczycieli i uczniów za sobą niesie? Jak podłączyć szkołę do OSE? Jak korzystać z nowych technologii przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych? Kim jest OSEhero? Kto może przystąpić do programu mLegitymacja? Jak zapewnić bezpieczeństwo internetu w szkole?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielali w Białej Podlaskiej przedstawiciele NASK, Ministerstwa Cyfryzacji (MC) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), m.in. Bartłomiej Klinger – zastępca Dyrektora NASK, Tomasz Łukawski – Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, Marek Sowala – ekspert ds. bezpieczeństwa z NASK, Rafał Lew-Starowicz – zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN i Katarzyna Koszalska – kierownik projektu mLegitymacja Szkolna w MC.

– OSE to jest projekt cywilizacyjny, który ma za zadanie podłączyć wszystkie szkoły podstawowe i średnie w Polsce do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego internetu, a także dostarczyć im usługi bezpieczeństwa i dodatkowe elementy wspierające cyfrową edukację w polskich szkołach – mówił Bartłomiej Klinger.

Eksperci podkreślali, że OSE to nie tylko dostęp do szybkiego, bezpłatnego, bezpiecznego internetu w każdej szkole. Dzięki podłączeniu do sieci powstanie także inspirujące środowisko, w którym każdy będzie mógł nauczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. To także wyjątkowa możliwość twórczego rozwoju dla uczniów i nauczycieli ze wszystkich, nawet tych najmniejszych, szkół w Polsce.

Podczas spotkania w Białej Podlaskiej Bartłomiej Klinger i Marszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk wręczyli kolejne nagrody w konkursie #OSEwyzwanie. Gratulujemy 56 lubelskim laureatom!

Pełna lista nagrodzonych w konkursie OSEwyzwanie

– Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest szansą dla takich środowisk jak moja szkoła. Z jednej strony daje nam możliwości bezpiecznego, sprawnego łącza, a z drugiej – wyposaża nauczycieli w narzędzie, którym jest sieć internetowa, ale też zasoby wiedzy. Ich wiedza to pomysł na ciekawą lekcję, lekcję cyfrową. W ten sposób możemy dążyć do zrównania szans edukacyjnych – mówił Artur Becher, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, który odebrał nagrodę w konkursie.


Zamknij

Konferencja Police

Zdjęcia

Zdjęcie Konferencja Police
Zdjęcie Konferencja Police
Zdjęcie Konferencja Police
Zdjęcie Konferencja Police
Zdjęcie Konferencja Police
Zdjęcie Konferencja Police

Zobacz więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Relacja


Rozpoczęta w Ostrołęce dyskusja o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i nowych technologiach w szkole trwa dalej. Za nami kolejne Forum OSEregio, które 24 września odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Gośćmi spotkania i tym razem byli przedstawiciele lokalnych samorządów, Ministerstwa Edukacji i NASK. Cieszy przede wszystkim liczny udział dyrektorów szkół i nauczycieli, niejednokrotnie z małych placówek, w których codzienną trudnością bywa brak dostępu do szerokopasmowego internetu.

– Staramy się cały czas wdrażać nowe technologie w procesie edukacyjnym, przechodzimy szkolenia z nowych technologii. Jednak 75% uczniów to dzieci z terenów wiejskich, które nie mają internetu w telefonie, to staje na przeszkodzie – mówi Dominika Pfeif, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu.

Streamingi wideo, rozszerzona rzeczywistość, komunikacja online, korzystanie z nowych narzędzi – to wszystko wymaga szybkiego i stabilnego internetu. Światłowód symetryczny daje takie możliwości i jak zapewniali przedstawiciele NASK podczas panelu informacyjnego, przystąpienie do programu OSE pozwoli wielu szkołom rozwinąć się cyfrowo.

– Przechodzimy w cywilizację zdigitalizowaną i my musimy przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w tej cywilizacji, musimy rozumieć, czym jest cywilizacja cyfrowa, jaki jest jej wpływ na dydaktykę – przekonywał dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Podczas forum odbywały się ponadto warsztaty dotyczące nowych trendów i wyzwań w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, myślenia programistycznego czy nowych technologii w edukacji. Eksperci NASK przez cały dzień odpowiadali także na pytania uczestników o przyłączenia do OSE, bezpieczeństwo w sieci oraz programy OSEhero i mLegitymacje.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć wręczył kolejne nagrody dla laureatów konkursu #OSEwyzwanie. Bony na mobilne pracownie multimedialne odebrało w Policach 15 dyrektorów ze zwycięskich szkół.

Pełna lista nagrodzonych w konkursie OSEwyzwanie

OSEregio z Zachodniopomorskiego przenosi się do wschodniej Polski. Kolejne spotkania odbędą się w Białej Podlaskiej (27 września) i Białymstoku (7 października). Do zobaczenia!


Zamknij

Konferencja Białystok

Zdjęcia

Zdjęcie Konferencja Białystok
Zdjęcie Konferencja Białystok
Zdjęcie Konferencja Białystok
Zdjęcie Konferencja Białystok
Zdjęcie Konferencja Białystok
Zdjęcie Konferencja Białystok

Zobacz więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Relacja


Za nami już czwarte Forum OSEregio – spotkanie przedstawicieli lokalnych szkół, bibliotek, kuratoriów i samorządów. 7 października w Białymstoku po raz kolejny rozmawialiśmy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz korzyściach płynących z uczestnictwa w tym programie.

Z nauczycielami i dyrektorami szkół z Podlasia oprócz przedstawicieli NASK spotkali się także minister cyfryzacji Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło oraz podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka.

– Chcemy, żeby polska szkoła była bardziej nowoczesna – powiedział podczas Forum minister cyfryzacji. – Dlatego budujemy cały ekosystem, wyposażając go w odpowiednie narzędzia. Mówimy o takich narzędziach, które pozwolą lepiej wykorzystać państwa kompetencje.

– To ogromna szansa, zwłaszcza dla mniejszych szkół w mniejszych miejscowościach, by zyskać dostęp do szybkiego, bezpiecznego internetu i korzystania z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Technika pomaga w komunikowaniu się z młodym pokoleniem – podkreślał z kolei Dariusz Piontkowski. – Potrzebna jest tylko chęć szkół i poparcie samorządów.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać debaty, w której wzięli udział m.in. eksperci NASK. Dyskutowali oni o wyzwaniach dla edukacji w świecie cyfrowym, w tym szczególnie o bezpieczeństwie uczniów. Przypomnieli, że bezpłatne usługi bezpieczeństwa w ramach OSE zapewniają ochronę przed atakami kierowanymi na szkolne sieci komputerowe, ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz ochronę użytkownika przed dostępem do treści szkodliwych.

– Mówiąc „bezpieczny internet” mamy tu na myśli internet bez możliwości zainfekowania wirusami, ale także fakt, że korzystając z niego, młodzież nie będzie miała dostępu do niekorzystnych dla niej treści – wyjaśnił Mariusz Madejczyk, dyrektor oddziału NASK w Białymstoku.

Szefowie resortów cyfryzacji i edukacji uroczyście podpisali Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.

Tekst Deklaracji

– Mam nadzieję, że to porozumienie sprawi, że dzieci będą bezpieczne także w wirtualnej rzeczywistości – podkreślał minister edukacji.

Białostockie spotkanie było okazją do wręczenia kolejnych nagród w konkursie #OSEwyzwanie. Bony na mobilne pracownie multimedialne z rąk ministrów Zagórskiego, Andruszkiewicza i Piontkowskiego odebrało 24 podlaskich i mazowieckich dyrektorów szkół. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pełna lista nagrodzonych w konkursie OSEwyzwanie

Już w listopadzie odbędą się dwa kolejne Fora #OSEregio: w Częstochowie (15.11) i Łodzi (29.11). Więcej szczegółowych informacji i rejestracja wkrótce na stronie oseregio.pl.


Zamknij

Konferencja Ostrołęka

Zdjęcia

Zdjęcie Konferencja Ostrołęka
Zdjęcie Konferencja Ostrołęka
Zdjęcie Konferencja Ostrołęka
Zdjęcie Konferencja Ostrołęka
Zdjęcie Konferencja Ostrołęka
Zdjęcie Konferencja Ostrołęka

Zobacz więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Relacja


Pierwszym Forum OSEregio w Ostrołęce (20 września) rozpoczęliśmy cykl spotkań, które odbędą się w wielu regionach kraju. Fora będą wsparciem dla szkół chcących przystąpić do programu OSE, a także platformą współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych środowisk edukacyjnych – szkół, kuratoriów i samorządów.

W ostrołęckim forum wzięli udział m.in. minister cyfryzacji Marek Zagórski, zastępca Dyrektora NASK Bartłomiej Klinger, mazowiecki wicekurator oświaty Dorota Skrzypek, a także przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

– Chcemy zacząć mówić o polskiej szkole jako na wskroś nowoczesnej. W każdym aspekcie – ze względu na szybki internet, nowoczesne wyposażenie, ale także dlatego, że i nauczyciele są nowocześni. Program OSE to początek – powiedział minister Marek Zagórski, inaugurując spotkanie.

Podczas konferencji omawiano korzyści, jakie dla systemu edukacyjnego niesie wdrażany system Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

– Ten program przyczynia się do rozwoju nowych form kształcenia oraz podnoszenia kompetencji i umiejętności cyfrowych, zarówno uczniów, jak i nauczycieli – mówił minister cyfryzacji.

Podczas debaty panelowej „Uczeń w cyfrowym świecie” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji i NASK szeroko omawiano założenia programu OSE, a także rozmawiano o wykorzystaniu technologii cyfrowych w procesie edukacji.

– OSE chcemy tworzyć nie tylko jako światłowód w szkole, to jest jedynie pierwszy krok, który wykonamy. Zależy nam na tym, żeby nauczyciele potrafili wyciągnąć nasze dzieci z obszaru płytkiej rozrywki, żeby one zobaczyły, że za tą technologią jest mnóstwo rzeczy, których się mogą nauczyć, są talenty, które mogą rozwinąć, są umiejętności, które mogą potem wykorzystać w pracy czy w codziennym życiu – przekonywał Bartłomiej Klinger.

W ramach OSEregio odbyły się także warsztaty dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych podczas zajęć w szkole, m.in. „Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?” oraz „Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji”. Uczestnicy spotkania obejrzeli też transmitowaną na żywo lekcję pokazową ze szkoły w Pasiekach, jak również przez cały dzień mogli korzystać z porad ekspertów – dotyczących przyłączenia do OSE, bezpieczeństwa w sieci oraz programów OSEhero i mLegitymacje.

Podczas forum zostały wręczone nagrody dla pierwszych zwycięzców konkursu #OSEwyzwanie. Na początek poznaliśmy laureatów z Mazowsza – to aż 125 szkół, które otrzymały w pełni wyposażone mobilne pracownie multimedialne.

Pełna lista nagrodzonych w konkursie OSEwyzwanie

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach OSEregio, które odbędą się już niebawem: 24 września w Policach, 27 września w Białej Podlaskiej i 7 października w Białymstoku.


Zamknij

Hotel Częstochowa

Mapa dojazdowa

Zdjęcia hotelu

Zdjęcie hotelu w Częstochowie
Zdjęcie hotelu w Częstochowie

Zamknij

Hotel Łódź

Mapa dojazdowa

Zdjęcia hotelu

Zdjęcie hotelu w Częstochowie
Zdjęcie hotelu w Częstochowie
Zdjęcie hotelu w Częstochowie

Zamknij