O konferencji

O konferencji

Forum OSEregio to cykl spotkań, które odbędą się w wielu regionach Polski.

Spotkania te będą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych szkół, kuratoriów czy bibliotek. Powstanie dzięki nim płaszczyzna do nawiązywania współpracy – inspirujące środowisko, w którym każdy będzie mógł poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

Uczestnicy – przedstawiciele środowiska edukacyjnego – będą mieli szansę wygrać mobilne pracownie multimedialne dla swoich szkół.

Forum OSEregio poprowadzi Tomasz Wolny - prezenter telewizyjny, prowadzący min. Panoramę oraz Pytanie na Śniadanie.

Najbliższe spotkania

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Agenda

Kliknij na przycisk aby wyświetlić agendę dla wybranego miasta.

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów – edycja Biała Podlaska,
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji – wszystkie edycje,
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej – edycja Białystok,
dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK,
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych

Paneliści:
Bartłomiej Klinger, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat? - czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat? - czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

O NASK

O NASK

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu.

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług.

Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie.pl. Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego.

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) - publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Grzegorz Telec

Grzegorz Telec

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Z wykształcenia jest informatykiem (całe życie nauczycielem), a prywatnie miłośnikiem wszelkich łamigłówek umysłowych. Przez ostatnie 10 lat uczył matematyki i informatyki w szkole podstawowej. Od sierpnia 2018r. pełni funkcję Wojewódzkiego Koordynatora ds. Innowacji w Edukacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zamknij

Marek Krzysztof Brzozowski

Marek Krzysztof Brzozowski

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Historia na Uniwersytecie w Białymstoku. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum. Od grudnia 2016 r. wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.

Zamknij

Emilia Gwizd

Emilia Gwizd

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Z wykształcenia filozof, z zamiłowania pasjonat nowych technologii i międzynarodowej współpracy szkół. Na co dzień pracownik Kuratorium Oświaty w Szczecinie, gdzie zajmuje się m.in. bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, również podczas wypoczynku, koordynator ds. innowacji w edukacji, koordynator programu eTwinning oraz Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+. Współorganizatorka wielu eventów o charakterze edukacyjnym, poza pracą zajmuje się scrapbookingiem, amatorsko pisarstwem.

Zamknij

Łukasz Kardas

Łukasz Kardas

NASK

Ekspert w dziedzinach: media, komunikacja, telemetria i nowe technologie. Wieloletni pracownik Telewizji Polskiej. Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP- INFO i Telewizji Polonia. Laureat m.in. statuetki „Media w służbie Polonii” i honorowego medalu Europejskiego BCC. Promotor wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej – Polskiego Portalu Edukacyjnego „Interkl@sa”. Członek Rady Programowej - PAP. Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Departamentu Informatyzacji PGW Wody Polskie. Wdrożył Informatyczny System Osłony Kraju – ISOK. Obecnie Dyrektor ds. OSE w NASK PIB.

Zamknij

Katarzyna Koszalska

Katarzyna Koszalska

Ministerstwo Cyfryzacji

Kierownik Projektu mLegitymacja Szkolna w Ministerstwie Cyfryzacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem programów i projektów informatycznych / wdrażaniem systemów informatycznych, doradztwem biznesowym. W ostatnich latach specjalizowała się w realizacji programów i projektów w sektorach administracji publicznej oraz utilities. Dświadczenie zawodowe zdobywała również w dużej firmie IT jako Dyrektor Handlowy.

Zamknij

Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz

Projekt Lekcja Enter

Trener, coach, mediator, wykładowca akademick. W 2001 roku ukończył studia nauczycielskie, a w 2005 obronił doktorat z obszaru nauk humanistycznych. Jest także absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich, szkoły trenerów biznesu, studiów coachingu, studium mediacji oraz studium systemowej terapii rodzin.
Zaangażowany w projekty dotyczące dydaktyki cyfrowej (m.in. członkiem Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej @Kometa). Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów: edukacyjnego wykorzystania nowych technologii, dydaktyki, kompetencji społecznych, gamifikacji, inspirowania rozwoju, zarządzania zmianą. Pracuje jako nauczyciel w innowacyjnym liceum Alpha High School. Współpracuje z kilkoma innymi szkołami alternatywnymi.
Kluczowym obszarem działalności jest promowanie edukacji opartej na uznaniu podmiotowości ucznia i nauczyciela.
Autor licznych artykułów.

Zamknij

Wioletta Matusiak

Wioletta Matusiak

Projekt Lekcja Enter

Edukatorka, trenerka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz etyki.
Współpracuje z firmami szkoleniowymi (ORKE, Oświata i Biznes), organizacjami pozarządowymi (FRSE, FRSI) czy ośrodkami doskonalenia nauczycieli (METIS) w zakresie wprowadzania innowacyjnych metod i rozwiązań w edukacji. Jest facylitatorką metody CSI:Lab w programie Projektanci Innowacji PFR.
Tworzy/współtworzy autorskie rozwiązania, modele, narzędzia, gry, którymi chętnie się dzielę. Bada środowisko edukacyjne pod kątem mądrego wykorzystania technologii w edukacji, nowatorskich, alternatywnych metod pracy z uczniem, oceniania kształtującego oraz filozofowania z dziećmi.
Absolwentka UŚ na kierunku pedagogika; specjalność: edukacja filozoficzno - społeczna, absolwentka Szkoły Trenerów "Meritum", Liderka PAFW.
Angażuje się w wolontariat w projektach takich jak: CoderDojo, Mobilni Doradcy, Szlachetna Paczka, Latarnicy Polski Cyfrowej ponieważ wierzy, że działania społeczne mają moc zmieniania świata.

Zamknij

Tomasz Wolny

Tomasz Wolny

Moderator

Prezenter telewizyjny, od 2010 jest związany z Telewizją Polską. W latach 2010–2014 prowadził Telekurier w poznańskim oddziale TVP, był również gospodarzem programu Teleskop. Od 2014 jest jednym z prezenterów Panoramy, a od 2015 współprowadzi wtorkowe i weekendowe wydania programu śniadaniowego TVP2, Pytanie na śniadanie. W 2016 prowadził program Kochanie, ratujmy swoje dzieci (TVP2).
Jest laureatem Telekamery w 2019 w kategorii "Prezenter informacji".

Zamknij

Andrzej Rylski

Andrzej Rylski

NASK

Od 2016 r. pracuje w NASK jako ekspert Akademii NASK w Dziale Edukacji Cyfrowej. W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet współorganizuje szkolenia i konferencje poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 2017 roku koordynuje działający przy NASK młodzieżowy panel doradczy Kongres Młodych Internautów (KOMIN). Jest absolwentem pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim, posiada dyplom wychowawcy kolonii oraz doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu rekreacyjno-szkoleniowych wyjazdów dla młodzieży. Specjalizuje się w zagadnieniach prywatności w sieci oraz wspomagania organizacji pracy. Posiada certyfikat SCRUM master.

Zamknij

Rafał Lew-Starowicz

Rafał Lew-Starowicz

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Advanced Management Program w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz IESE Business School Uniwersytetu Navarry.
Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Poprzednio w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. Członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, Przedstawiciel Polski w Komitecie Polityki Edukacyjnej OECD, Radzie Projektu OECD Edukacja 2030 oraz od 2008 roku Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkoła z klasą 2.0”.
Ekspert oceniający projekty Programu Rozwoju Mazowsza 2014-2020, Programu MNiSW "Granty na granty", projekty w Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility (CEF) w obszarze telekomunikacji, członek PEGI Council 2006-2013. Członek Zespołu ds. Innowacji przy Radzie ds. Innowacyjności powołanej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN oraz 2020 Driving K-12 Innovation Advisory Board CoSN (Consortium for School Networking z siedzibą w Waszyngtonie)
W latach 2011-2012 w radiu Bajka autor i prowadzący audycję pedagogiczną „Duże Dziecko”.
Jest autorem kilkunastu publikacji na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym.

Zamknij

Marta Witkowska

Marta Witkowska

NASK

Psycholog i terapeutka analityczna, specjalista w Dziale Edukacji Cyfrowej NASK. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji i funkcjonowania nastolatków w sieci.

Zamknij

Marek Sowala

Marek Sowala

NASK

Od ponad 20 lat pracuje w branży IT. W kręgu jego głównych zawodowych zainteresowań jest bezpieczeństwo systemów informatycznych. Od roku 2016 zaangażowany w prace związane z realizacją projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który zakłada powstanie dedykowanej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla szkół na terenie całej Polski. Głównym celem jego działań jest realizacja hasła Bezpieczny Internet OSE.

Zamknij

Anna Pudłowska

Anna Pudłowska

NASK

Anna Pudłowska pracuje w Zespole Współpracy z Instytucjami i Partnerami w Ekosystemie OSE. Ukończyła Etnolingwistykę na UAM oraz Historię Sztuki w Sotheby’s Institute of Art, specjalista Sztuki Wschodniej Manchester University. Pracowała jako specjalista w Sotheby’s oraz ekspert Looted Art w Londynie. Była korespondentem z Amsterdamu i Londynu. Doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych zdobyła we współpracy z włoską spółką Vega3. Fascynuje się mediami społecznościowymi, ukończyła wiele szkoleń min. Social Media Marketing na LCC.

Zamknij

Julia Piechna

Julia Piechna

NASK

Od 2007 r. pracuje w NASK, gdzie jest ekspertem Akademii NASK w Dziale Edukacji Cyfrowej. W swojej pracy zdobyła doświadczenie w organizacji szeregu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, tworzeniu programów edukacyjnych oraz prowadzeniu kampanii medialnych. Od 2014 r. współorganizuje konferencję SECURE, poświęconą cyberbezpieczeństwu, a od 2007 r. jest w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”. W latach 2014-2015 pełniła funkcję koordynatora Polskiego Centrum Programu Safer Internet, zaś w 2014 r. koordynowała unijny projekt BIK NET. Jest absolwentką psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych CSR Strategia Odpowiedzialnego Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego.

Zamknij

Bartłomiej Klinger

Bartłomiej Klinger

Zastępca Dyrektora NASK

Powołany przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. Doświadczony menadżer IT oraz ekspert w zakresie inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Od ponad 15 lat współtworzy rozwiązania IT dla sektora rządowego i dla biznesu, gdzie zrealizował wiele projektów informatycznych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Zarządzał zespołami i działami zajmującymi się wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, w tym regionalnym centrum wdrożeniowym globalnej korporacji. Najpierw jako dyrektor, a później członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. odpowiadał za obszar rozwiązań cyfrowych i projektów informatycznych realizowanych przez PWPW S.A. Od listopada 2018 r. związany z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie w roli eksperta oraz na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Zarządzania Danymi zajmował się koordynowaniem projektów realizowanych w grupie MC, w zakresie nowych technologii: sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz technologii blockchain.

Zamknij

dr hab. inż. Jacek Leśkow

dr hab. inż. Jacek Leśkow

Dyrektor NASK

Prof. Jacek Leśkow został powołany przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na stanowisko Dyrektora NASK w dniu 15 lutego 2019 r. Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. Politechniki Krakowskiej wcześniej piastował w NASK stanowisko zastępcy Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej.
Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako Dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki, był również Prorektorem ds. Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów, a w swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek. Ponadto Pan Prof. Jacek Leśkow przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przez Ambasadorze USA w Warszawie.

Zamknij

Katarzyna Koletyńska

Katarzyna Koletyńska

NASK

Pracuje w Zespole Zasobów Ekosystemu OSE. Nauczyciel dyplomowany w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i zarządzania oświatą. Wieloletni pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autorka publikacji z zakresu oceniania zewnętrznego oraz artykułów na temat zmian w systemie oświaty. Brała udział w wielu projektach edukacyjnych w ramach których powstawały zasoby publikowane na wolnych licencjach. Zwolenniczka tworzenia, upowszechniania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Zamknij

Anna Jankiewicz

Anna Jankiewicz

NASK

Absolwentka studiów licencjackich Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studentka socjologii mediów i biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. W Akademii NASK od października 2016 r., gdzie współtworzy projekty edukacyjne i kampanie społeczne.

Zamknij

Iwona Brzózka - Złotnicka

Iwona Brzózka - Złotnicka

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Współzałożycielka i przedstawicielka Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog (wcześniej funkcjonującego pod nazwą Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania), które w 2017-2019 r. zrealizowało wraz z Fundacją Orange 9 projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.2 (edukacja cyfrowa ze szczególnym uwzględnieniem nauki programowania skierowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). Aktualnie Stowarzyszenie realizuje prestiżowy program Centrum Mistrzostwa Informatycznego (POPC Dz.3.2), którego liderem jest Politechnika Łódzka.
Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Od 2017 r. członkini Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej (Fundacja Nowoczesna Polska). Mastertrenerka w programie Cybernauci (2015-2018) realizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Od 2014 r. zaangażowana w organizację Tygodnia Kodowania w Polsce. Współpracowała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie wsparcia eksperckiego dla 3. osi POPC (2017-2018). Współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji przy różnych projektach dotyczących kompetencji cyfrowych. Jest członkinią Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. W 2017 i 2018 r. znalazła się ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych liście 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce.

Zamknij

Anna Borkowska

Anna Borkowska

NASK

Psycholog, socjoterapeutka, pracuje w Dziale Edukacji Cyfrowej NASK. Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży, m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaburzeń wieku adolescencji. Uczestniczka międzynarodowych projektów z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Trener programów profilaktycznych i autorka licznych programów szkoleniowych dla specjalistów.

Zamknij

Tomasz Łukawski

Tomasz Łukawski

NASK

Innowator oświatowy, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły. Jest dyrektorem ds. Ekosystemu OSE w NASK, członkiem Rady Do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji przy Ministrze Cyfryzacji. W latach 2016-2018 powołany do Zespołu Lidera Cyfryzacji. Współpracuje w grupie roboczej MC ds. planu rozwoju kompetencji cyfrowych; w Radzie Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce; Radzie Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. Dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - wiodącej placówki pod kątem wdrożeń technologii informacyjno–komunikacyjnych w nauczaniu i zarządzaniu.

Zamknij

dr Agnieszka Wrońska

dr Agnieszka Wrońska

NASK

Dr Agnieszka Wrońska, NASK zastępca dyrektora ds. Ekosystemu OSE w NASK PIB, w OSE zajmuje się współpracą z instytucjami i partnerami, twórca i wieloletni kierownik Akademii NASK. Doktor nauk humanistycznych, licencjonowany trener i superwizor, członek-założyciel PSPiA KLANZA. Ekspert w dziedzinie bezpiecznego korzystania z internetu. Inicjator i koordynator wielu projektów edukacyjnych, animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Autorka licznych publikacji i podręczników szkolnych.

Zamknij

Agenda Białystok

Goście honorowi

Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Zdjęcie Ministra Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej,
dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Marek Krzysztof Brzozowski, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodziezy online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

Zamknij

Agenda Biała Podlaska

Goście honorowi

Zdjęcie Wiceprezesa Rady Ministrów
Jacek Sasin
Wiceprezes Rady Ministrów
Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Dariusz Noskowicz, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, Kuratorium Oświaty w Lublinie

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodziezy online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

Zamknij

Agenda Ostrołęka

Gość honorowy

Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
Bartłomiej Klinger, Zastępca dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Grzegorz Telec, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

Zamknij

Agenda Częstochowa

Goście honorowi

Zdjęcie Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Zdjęcie Ministra Cyfryzacji
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Bartłomiej Klinger, Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Andrzej Jerzy Mróz, Wojewódzki Koordynator ds. Innowacji w Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreślić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter, Profil Zaufany
 • Zajęcia edukacyjne w szkole
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

Zamknij

Agenda Police

Goście honorowi

Zdjęcie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Władysław Diakun, Burmistrz Miasta Police
dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK
Moderacja: Tomasz Wolny
Paneliści:
Łukasz Kardas, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, NASK
Tomasz Łukawski, Dyrektor ds. Ekosystemu OSE, NASK
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Katarzyna Koszalska, Kierownik Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji
Emilia Gwizd, Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Panel poprzedzi sonda wśród uczestników Forum
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)
1. Nowe trendy i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży online
2. Lekcja: Enter. Świat nowej edukacji
3. Nowe technologie w edukacji, jak wykorzystać smartfon w szkole?
4. Jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat?
– czyli przeżyjmy to jeszcze/pierwszy* raz (*niepotrzebne skreslić)

Wydarzenia towarzyszące:

 • Stoiska informacyjne: OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Projekt Lekcja Enter
 • Konkurs #OSEwyzwania – do wygrania mobilne pracownie komputerowe

Zamknij

Hotel ibis Styles

Mapa dojazdowa

Zdjęcia hotelu

Hotel Ibis budynek
Hotel Ibis sala konferencyjna 1
Hotel Ibis sala konferencyjna 2

Zamknij

Hotel Elba

Mapa dojazdowa

Zdjęcia hotelu

Hotel Elba budynek
Hotel Elba sala konferencyjna 1
Hotel Elba sala konferencyjna 2
Hotel Elba sala konferencyjna 3

Zamknij

Hotel Delfin

Mapa dojazdowa

Zdjęcia hotelu

Zamknij

Hotel Częstochowa

Mapa dojazdowa

Zdjęcia hotelu

Zamknij

Miejski Ośrodek Kultury w Policach

Mapa dojazdowa

Kontakt

Strona główna MOK

Zamknij